Niezbędne testy do policji – kluczem do wymarzonego zawodu policjanta

Na kandydata, który zamierza wykonywać czynną służbę w policji czeka nie lada wyzwanie. Aby zostać policjantem należy zaliczyć testy, które są kluczem do zdobycia upragnionego zawodu policjanta. Kryteria oraz wymagania są takie same dla kobiet jak i dla mężczyzn. Nie ma tu żadnych rozgraniczeń, taryf ulgowych. Każdy kandydat na policjanta musi zmierzyć się z czterema etapami testów, które są niezbędne aby pełnić czynną służbę policyjną. 

nauka testow do policji

Etap pierwszy – testy sprawnościowe

Testy sprawnościowe wykonywane są na sali sportowej. Składają się z różnych ćwiczeń, które ułożone są w tor przeszkód. Kandydat nie może przekroczyć 1 minuty i 41 sekund oraz poprawnie wykonać wszystkie ćwiczenia z listy. Przed tego rodzaju testem warto potrenować, poprawić swoją kondycję fizyczną, uprawiać aktywność fizyczną, ćwiczyć. Ćwiczeniami, które wykonywane są w torze przeszkód są między innymi: przeciągnięcie manekina o masie 28 kilogramów, bieg wahadłowy, przewroty do przodu, przewroty do tyłu, skoki przez skrzynię gimnastyczną, rzucanie piłką lekarską, brzuszki z piłką lekarską. Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać kandydat za zaliczenie tego zadania wynosi 60 punktów.

Drugi etap – test z wiedzy ogólnej

Testy z wiedzy ogólnej odbywają się zarówno w tym samym dniu co testy sprawnościowe. Wykonywane są na komputerze. Składają się z czterdziestu pytań zamkniętych. Każde pytanie ma cztery warianty odpowiedzi. Tylko jedna z nich jest poprawna. Za ten test kandydat może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Trzeci etap – test psychologiczny

Jest to test, którego zadaniem jest pokazanie cech charakteru przyszłego kandydata, jego podejścia do pracy, jego umiejętności współpracy zespołowej, jego inteligencję, jego umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz problemami oraz podejście emocjonalne. Testy przeprowadzane są na komputerze. Na niektóre z nich jest ograniczony czas. Tego rodzaju testy przeprowadzane są u kandydatów od kilku dni do kilkunastu tygodni od testów sprawnościowych i z wiedzy ogólnej. Kandydat może uzyskać maksymalnie 60 punktów za ten test.

Etap czwarty – rozmowa kwalifikacyjna

Jest to ostatni etap testów. Przeprowadzany jest przez komisję, w której skład wchodzi psycholog oraz policjant. Test ma za zadanie pokazać jak kandydat reaguje na dane sytuacje, reakcje, na różne sytuacje emocjonalne,m stresujące, problematyczne. Test trwa od dwudziestu do czterdziestu minut. Za jego ukończenie kandydat może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

testy do policji

Każdy kandydat na policjanta musi przejść testy do policji, składające się z czterech etapów. Im więcej punktów uda mu się uzyskać podczas testów, tym większą ma szansę na pracę w wymarzonym zawodzie policjanta. Do testów należy przygotować się rzetelnie, merytorycznie, mentalnie. Należy zadbać o dobrą kondycję fizyczną.

Dodaj komentarz