Kiedy tłumaczenie przysięgłe dokumentu jest potrzebne?

Tłumaczenia przysięgłe to ważna i rozwijająca się branża.

Profesjonalni tłumacze zwykle specjalizują się w jednej lub kilku dziedzinach tłumaczeń. Wielu tłumaczy niekoniecznie ma coś wspólnego z dokumentami, które mają jakiekolwiek znaczenie prawne. Niektóre tłumaczenia nie wymagają uwierzytelnienia, a zatem nie muszą się nimi zajmować tłumacze przysięgli, a będą to tłumaczenia literackie, marketingowe, tłumaczenia audio i wideo, aplikacji, tłumaczenia naukowe i techniczne, medyczne. Również wiele tłumaczeń biznesowych, z wyjątkiem takich rzeczy, jak rejestracja firmy, certyfikacja, patenty, nie muszą być sporządzane przez tłumacza przysięgłego. Nie oznacza to jednak, że nie należy ich dokładnie tłumaczyć, oznacza to po prostu, że ten sam poziom zaufania, dokładności i uczciwości nie jest konieczny, jak przy dokumentach prawnych.tlumacz-01

Dokumenty z szybką realizacją przekładu zapewnia tłumacz przysięgły w Warszawie

Kraj docelowy na ogół określa, że uwierzytelnione tłumaczenia dokumentu urzędowego muszą być sporządzone z oryginalnego dokumentu, a nie z kopii. Wymóg ten należy uwzględnić w czasie realizacji tłumaczenia. Klienci mogą niechętnie dostarczać oryginalne oficjalne dokumenty ze względu na dodatkowy czas lub obawy dotyczące potencjalnej utraty lub kradzieży. Tłumacz przysięgły może jednak odmówić pracy na podstawie dokumentu elektronicznego lub kserokopii. Tłumacz przysięgły ma prawo zażądać bezpośredniego dostępu do oryginalnego dokumentu.

tlumacz-05

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między kopią a oryginałem, tłumacz przysięgły uzna dokument za nieważny i nie będzie mógł zastosować swojej pieczęci. Czas realizacji zamówienia też może być różny w zależności od liczby stron do przetłumaczenia i trudności użytego języka lub zagadnień technicznych. Podany termin wykonania tłumaczenia z reguły liczy się od momentu otrzymania przez tłumacza przysięgłego oryginału drukowanego dokumentu, który ma zostać przełożony. Jeśli zależy nam na krótkim czasie realizacji usługi, warto jest dostarczyć oryginalny i kompletny dokument od samego początku procesu, aby zapewnić, że tłumacz przysięgły Warszawa ma jasne zrozumienie czasu realizacji tłumaczenia i terminów, bez uszczerbku dla jakości dostarczonego tłumaczenia.

Dodaj komentarz